หน้าหลัก วิน วิน เวิล์ดไวด์
วิน วิน เวิลด์ไวด์

DSC07289

 

 

        สืบ เนื่องมาจาก ท่านประธานเภสัชกรประเสริฐ หวานยิ่ง เรียนจบมาทางด้านเภสัชศาสตร์ ท่านมีความ
สนใจด้านสมุนไพรไทยเป็นอย่างมาก และกระแสของโลกในด้านสุขภาพของมวลมนุษย์โลก ต้องกลับไปพึ่งยาสมุนไพรจากธรรมชาติให้มากขึ้น จากอดีตที่ผ่านมาพวกเราได้รับสารเคมี ที่มาพร้อมกับอาหารทุกชนิด ทุกประเภทที่เรารับประทานเข้าไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตั้งแต่ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สารพิษ สารเคมีต่างๆ จึงเป็นที่มาของบริษัท วิน วิน เวิลด์ไวด์ จำกัด  ก่อตั้งขึ้นมาจากทีมงานทางด้านสาธารณสุขเป็นส่วนมาก มีทั้งแพทย์ปัจจุบัน แพทย์แผนโบราณ เภสัชกร สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ และผู้ทรง คุณวุฒิทางด้าน โภชนาการอาหารปลอดภัย เพื่อที่จะมุ่งนำปณิธาน 4 ข้อ มานำพานักธุรกิจเครือข่ายขายตรงของคนไทยให้ประสบความสำเร็จอย่างถาวร มั่นคง มั่งคั่งได้อย่างแท้จริง และจะมุ่งสานกระแสพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง

 

 

winwin1
winwin2
winwin3
winwin4
winwin5
winwin6
winwin7